2007/05/21

Fituna 20/5

Sköön segling i 3 timmar, strålande sol oc h ganska bra tryck i 7,0 bitvis. Jag seglade faktiskt 5,1 mil idag enligt GPS:en !

No comments: